Đăng ngày: 17/04/2017

Bảo hành có giới hạn không liên quan đến hàng không

Tất cả các sản phẩm của Garmin đều được bảo hành không lỗi vật tư hoặc tay nghề nhân công trong một năm kể từ ngày mua. Trong giai đoạn này, Garmin Corporation sẽ sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào bị lỗi trong quá trình sử dụng thông thường theo lựa chọn của riêng Garmin Corporation. Những hoạt động sửa chữa hoặc thay thế như vậy sẽ được thực hiện miễn phí cho khách hàng về bộ phận hoặc nhân công, với điều kiện là khách hàng chịu trách nhiệm về mọi khoản phí vận chuyển. Bảo hành này không áp dụng cho các lỗi xảy ra do lạm dụng, sử dụng sai, tai nạn, thay đổi hoặc sửa chữa trái phép.

Khách hàng khi sử dụng các sản phẩm chính hãng Garmin- không liên quan đến hàng không sẽ nhận được chế độ  sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào bị lỗi trong quá trình sử dụng thông thường .

Lưu ý:

Các bảo hành và bồi thường được nêu trong tài liệu này là duy nhất và thay cho tất cả các bảo hành khác, dù rõ ràng, ngụ ý hay theo luật định, bao gồm mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh theo bất kỳ bảo hành nào về khả năng bán được hoặc tính phù hợp với một mục đích cụ thể, theo luật định hoặc các cách khác. Bảo hành này cung cấp cho bạn các quyền hợp pháp cụ thể, có thể khác nhau giữa các tiểu bang. Trong mọi trường hợp, garmin không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ thiệt hại nào có tính chất ngẫu nhiên, đặc biệt, gián tiếp hoặc là hậu quả, dù xảy ra do sử dụng, sử dụng sai hoặc không có khả năng sử dụng sản phẩm hoặc do lỗi sản phẩm. Một số tiểu bang không cho phép loại trừ thiệt hại ngẫu nhiên hoặc là hậu quả,

Vì vậy, các giới hạn nêu trên có thể không áp dụng cho bạn.

Garmin giữ độc quyền sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm hoặc hoàn trả đầy đủ số tiền bằng với giá mua theo quyết định riêng của garmin. Biện pháp bồi thường như vậy sẽ là biện pháp bồi thường duy nhất và dành riêng cho bạn đối với mọi vi phạm về bảo hành.

Bảo hành có giới hạn dành cho sản phẩm hàng không

Tất cả các sản phẩm điện tử hàng không của Garmin đều được bảo hành không lỗi về vật tư hoặc tay nghề nhân công trong: 2 năm kể từ ngày mua đối với thiết bị Giá gắn bảng điều khiển mới; 1 năm kể từ ngày mua đối với thiết bị và thiết bị di động được đại tu mới; 6 tháng đối với thiết bị được đại tu mới được giao dịch qua một Trung tâm dịch vụ được ủy quyền của Garmin; và 90 ngày đối với thiết bị được đại tu mới được giao dịch tại Garmin thay cho sửa chữa. Trong giai đoạn áp dụng, Garmin sẽ sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào bị lỗi trong quá trình sử dụng thông thường theo lựa chọn của riêng Garmin. Những hoạt động sửa chữa hoặc thay thế như vậy sẽ được thực hiện miễn phí cho khách hàng về bộ phận hoặc nhân công, với điều kiện là khách hàng chịu trách nhiệm về mọi khoản phí vận chuyển. Bảo hành này không áp dụng cho các lỗi xảy ra do lạm dụng, sử dụng sai, tai nạn, thay đổi hoặc sửa chữa trái phép.

Khách hàng khi sử dụng các sản phẩm chính hãng Garmin- sản phẩm hàng không sẽ nhận được chế độ bảo hành có giới hạn lên đền 2 năm

Lưu ý:

Các bảo hành và bồi thường được nêu trong tài liệu này là duy nhất và thay cho tất cả các bảo hành khác, dù rõ ràng, ngụ ý hay theo luật định, bao gồm mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh theo bất kỳ bảo hành nào về khả năng bán được hoặc tính phù hợp với một mục đích cụ thể, theo luật định hoặc các cách khác. Bảo hành này cung cấp cho bạn các quyền hợp pháp cụ thể, có thể khác nhau giữa các tiểu bang.

Trong mọi trường hợp, garmin không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ thiệt hại nào có tính chất ngẫu nhiên, đặc biệt, gián tiếp hoặc là hậu quả, dù xảy ra do sử dụng, sử dụng sai hoặc không có khả năng sử dụng sản phẩm hoặc do lỗi sản phẩm. Một số tiểu bang không cho phép loại trừ thiệt hại ngẫu nhiên hoặc là hậu quả, vì vậy các giới hạn nêu trên có thể không áp dụng cho bạn.

Garmin giữ độc quyền sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm hoặc hoàn trả đầy đủ số tiền bằng với giá mua theo quyết định riêng của garmin. Biện pháp bồi thường như vậy sẽ là biện pháp bồi thường duy nhất và dành riêng cho bạn đối với mọi vi phạm về bảo hành.

Thủ tục yêu cầu bồi thường theo Bảo hành có giới hạn cho các sản phẩm hàng không và sản phẩm không phải là sản phẩm hàng không

Để nhận được dịch vụ bảo hành, bạn phải có bản gốc hoặc bản sao giấy biên nhận bán hàng từ nhà bán lẻ ban đầu. Garmin không chấp nhận các xác nhận đấu giá trực tuyến cho việc xác minh bảo hành và sẽ không thay thế các linh kiện bị thiếu trong bất kỳ gói hàng nào được mua thông qua đấu giá trực tuyến. Garmin giữ độc quyền sửa chữa hoặc thay thế thiết bị bằng thiết bị "được đại tu mới" (NOH) hoặc thiết bị mới tùy theo quyết định riêng của Garmin. Chính sách này cũng áp dụng cho phần mềm.

Bạn có thể liên hệ với đại lý ở địa phương nơi bạn mua thiết bị để được hỗ trợ kỹ thuật. Hãy tham khảo danh sách đại lý của chúng tôi để biết thông tin liên hệ chi tiết.

Nếu không, vui lòng hoàn thành các bước sau đây để sửa chữa:

1. Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Garmin để nhận biểu mẫu RMA.

Hãy gọi điện hoặc gửi e-mail cho Chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật của Garmin để mô tả vấn đề mà bạn đang gặp phải và yêu cầu cung cấp biểu mẫu Cấp phép trả lại vật tư (RMA).

***Đối với các sản phẩm Giá gắn bảng điều khiển hàng không hoặc Giá gắn bảng điều khiển từ xa hàng không, cá nhân được cho phép phải trả lại hệ thống dành cho máy bay này cho bộ phận dịch vụ sau khi sửa chữa sản phẩm. Vui lòng thu xếp RMA thông qua Trung tâm dịch vụ hàng không được ủy quyền của Garmin mà bạn yêu thích.***

Đường dây miễn phí: 120886013 ( Only for domestic calls )
E-mail: marketing.asia@garmin.com

2. Sau khi nhận được xác nhận từ Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật, bạn có thể gửi trả lại thiết bị.

Trước khi vận chuyển thiết bị tới Garmin, hãy đảm bảo rằng bạn đã hoàn thành biểu mẫu RMA dưới sự trợ giúp của Chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi. Họ sẽ giúp xác định vấn đề và chi phí vận chuyển cũng như bốc dỡ thiết bị. Hãy nhớ đóng gói an toàn thiết bị của bạn và vận chuyển thiết bị đó (có bảo hiểm) tới địa chỉ sau đây:

(chỉ dành cho các sản phẩm không phải là sản phẩm hàng không)

Garmin Corporation
No 68, Jangshu 2nd Road
Shijr, Taipei County, Taiwan 221

Garmin không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ chi phí nào phát sinh từ việc vận chuyển thiết bị; chúng tôi cũng khuyên bạn nên gửi chứng từ vận chuyển để có thể theo dõi thiết bị.

Hết hạn bảo hành

Hãy gọi điện hoặc gửi e-mail cho Chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật của Garmin để mô tả vấn đề mà bạn đang gặp phải và yêu cầu cung cấp biểu mẫu Cấp phép trả lại vật tư (RMA).

Bạn có thể thực hiện theo quy trình RMA được mô tả trong phần "Bảo hành có giới hạn".