Đăng ngày: 15/06/2018

Đây là phiếu công bố sản phẩm, dịch vụ CNTT đạt các tiêu chí ưu tiên đầu tư, mưu sắm trong cơ quan nhà nước mà theo đó, Nhãn hiệu Elead- theo số hiệu giấy đăng ký 263240, ngày 28/01/2015 xác nhận là nhãn hiệu đạt đủ các tiêu chí được ưu tiên theo qui định của Nhà nước -Ban hành kèm theo Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thông tin.

1. Thông tin chung

1.1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SYNNEX FPT

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà FPT Cầu Giấy, số 17 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1.3. Số điện thoại: 024.73006666    Số fax: 024.37959050    Email: hoamtd@fpt.com.vn

1.4 Website (nếu có): phanphoi.fpt.com.vn

2. Tên sản phẩm, dịch vụ:

Máy tính để bàn, máy chủ, màn hình máy tính LCD

3. Lĩnh vực

Phần cứng    X        

Phần mềm    □      

Dịch vụ    □     

Nội dung thông tin số    □

4. Thương hiệu, nhãn hiệu và bản quyền của sản phẩm (ghi rõ tên nhãn hiệu, logo, số hiệu giấy đăng ký, ngày đăng ký, ...)

Nhãn hiệu Elead, số hiệu giấy đăng ký 263240, ngày 28/01/2015

5. Các tính năng chính của sản phẩm, mức độ chất lượng (service – level agreement) của dịch vụ

STT

Tên sản phẩm

Mô tả tính năng chính của sản phẩm

 

1

Máy tính cá nhân để bàn FPT Elead 

Nhập, xử lý và lưu trữ dữ liệu 

 

2

Máy chủ FPT Elead

Lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn

Cung cấp địa chỉ IP tự động, phân giải tên miền, chia sẻ tập tin 

3 Màn hình máy tính LCD FPT Elead Hiển thị dữ liệu và giao tiếp giữa người sử dụng máy tính

6. Thời điểm đưa sản phẩm, dịch vụ ra thị trường:  2003

7. Phiên bản của sản phẩm: 8

8. Các giải thưởng, chứng nhận mà sản phẩm, dịch vụ đã đạt được (nếu có)

ISO 9001, ISO 14001, ISO17025

9. Hệ thống quy trình đảm bảo chất lượng liên quan của tổ chức/doanh nghiệp

Quy trình chất lượng

Cấp độ/ Số hiệu

Năm đạt

 

ISO/IEC 

 

 

ISO 9001

FM 585502

2000

Cung cấp địa chỉ IP tự động, phân giải tên miền, chia sẻ tập tin 

ISO 14001 THA000652 2007
ISO 17025 VILAS190 2005
CMM/CMMI    
TCVN    
Tiêu chuẩn khác (ghi rõ)    

10. Khả năng nâng cấp, mở rộng, tương thích với các sản phẩm khác:

- Máy tính để bàn tương thích với máy in

- Máy chủ tương thích với  máy tính

- Màn hình máy tính tương thích với CPU

11. Các tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt:

Sách Hướng dẫn sử dụng sản phẩm

12. Các điều khoản cam kết bảo hành, trách nhiệm của nhà cung cấp, chính sách hậu mãi và các chính sách liên quan khác:

Chính sách bảo hành được đăng tải trên trang web http://phanphoi.fpt.com.vn

13. Các thông tin liên quan khác (nếu có): không có

Đại diện pháp luật của tổ chức/doanh nghiệp

Hà Nội, Ngày 30 tháng 05 năm 2018

BÙI NGỌC KHÁNH

Xem chi tiết tại đây.