Đăng ngày: 15/11/2018

"Effective IT System for Enterprise" là hội thảo cập nhật và giải đáp các thắc mắc về hiện đại hóa hạ tầng CNTT, xây dựng nền tảng an ninh bảo mật thách thức mọi nguy cơ an toàn thông tin trong tương lai.

Việt Nam đang nhanh chóng hòa vào làn sóng của cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0, đi cùng với đó là những cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp trong các vấn đề bảo mật và đổi mới nền tảng công nghệ 4.0

Đến với workshop "Effective IT System for Enterprise" doanh nghiệp sẽ có cơ hội cập nhật và giải đáp các thắc mắc về hiện đại hóa hạ tầng CNTT, xây dựng nền tảng an ninh bảo mật thách thức mọi nguy cơ an toàn thông tin trong tương lai.

Đăng kí ngay hôm nay để cùng các chuyên gia công nghệ đến từ IBM cập nhật các giải pháp nâng cao hiệu suất của doanh nghiệp, hướng đến phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

 Đăng kí tại đây hoặc tliên hệ tại đây.