Đăng ngày: 18/08/2017

Theo đó, từ 24/7 đến 01/12/2017, khách hàng đại lí của FPT Trading khi mua bộ Microsoft Office sẽ được tiết kiệm từ 220,000VNĐ đến 350,000VNĐ/bộ.

Điều kiện chương trình:

Áp dụng cho các đại lí mua hàng và xuất hóa đơn trong thời gian chương trình

Không áp dụng cho hàng đổi trả lại và các đơn hàng nhận được hỗ trợ đặc biệt (Có xác nhận của PKD từ Microsoft)

Chỉ áp dụng cho tất cả đại lý có mua sản phẩm PC, laptop từ FDC

FDC tổng kết và trả CKTM trong vòng 60 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình

Không áp dụng cho các đại lí thuộc nhóm đối tác bán lẻ của Microsoft

Mọi tranh chấp, quyết định của FDC là quyết định cuối cùng.

Nội dung chương trình:

Chi tiết sản phẩm, xem thêm tại đây.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ :

*Hà Nội:

Trần Đức Thắng-0907449029-Email : thangtd3@fpt.com.vn

Lại Thị Hồng Gấm-0973276755-Email :gamlth2@fpt.com.vn

Nguyễn Quốc Tuấn-0947182308 - Email : tuannq2@fpt.com.vn

Đinh Hải Quân - 0960878686 -  Email : quandh4@fpt.com.vn

*TP.HCM:

Võ Hoàng Hiệp - 0909913985-  Email :hiepvh3@fpt.com.vn

Nguyễn Thị Ngọc Thúy - 0982113224-  Email : thuyntn4@fpt.com.vn

Nguyễn Thị Hương Giang - 0902822709-  Email :giangnth24@fpt.com.vn

Phan Nguyễn Huỳnh Trân- 0930645080-  Email :tranpnh@fpt.com.vn

*Đà Nẵng:

Trần Duy Hoàng - 0906004400-  Email :hoangtd3@fpt.com.vn