Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:

. Hệ điều hành iOS 9
. Màn hình Retina 4"
. Vi xử lý Chip A9, M9
. Camera iSight 12MP
. Dung lượng 64GB

  • Hệ điều hành iOS 8
  • Màn hình Retina 4.0"
  • Vi xử lý Chip A7, M7
  • Camera iSight
  • Dung lượng 16GB
  • Hệ điều hành iOS 8
  • Màn hình Retina 4.0"
  • Vi xử lý Chip A7, M7
  • Camera iSight
  • Dung lượng 16GB

. Hệ điều hành iOS 9
. Màn hình Retina 4"
. Vi xử lý Chip A9, M9
. Camera iSight 12MP
. Dung lượng 16GB 1 2 3 4 5