• Màn hình 2.4''
 • Pin 1000 mAh
 • 2 SIM
 • Đèn pin
 • Tính năng SOS
 • HĐH Android 5.1
 • Vi xử lý lõi tứ, tốc độ 1.3 GHz
 • RAM 1GB/ ROM 8GB
 • Màn hình 5'' HD IPS
 • Camera 5MP + 2MP
 • Pin 4100 mAh
 • HĐH Android 5.1
 • Vi xử lý lõi tứ, tốc độ 1.5 GHz, mạng 4G
 • RAM 1GB/ ROM 8GB
 • Màn hình 5.5'' qHD
 • Camera sau 2MP, đèn flash
 • HĐH Android 6.0
 • Vi xử lý lõi tứ, tốc độ 1.2 GHz
 • RAM 1GB/ ROM 8GB
 • Màn hình 5'', IPS,
 • Camera 5MP, đèn flash


Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:
 • HĐH Android 6.0
 • Vi xử lý lõi tứ, tốc độ 1.2 GHz
 • RAM 1GB/ ROM 8GB
 • Màn hình 5'', IPS,
 • Camera 5MP, đèn flash
 • Màn hình 2.4''
 • Pin 1000 mAh
 • 2 SIM
 • Đèn pin
 • Tính năng SOS
 • HĐH Android 5.1
 • Vi xử lý lõi tứ, tốc độ 1.3 GHz
 • RAM 1GB/ ROM 8GB
 • Màn hình 5'' HD IPS
 • Camera 5MP + 2MP
 • Pin 4100 mAh
 • HĐH Android 5.1
 • Vi xử lý lõi tứ, tốc độ 1.5 GHz, mạng 4G
 • RAM 1GB/ ROM 8GB
 • Màn hình 5.5'' qHD
 • Camera sau 2MP, đèn flash
 • HĐH Android 5.1
 • Vi xử lý lõi tứ, tốc độ 1.3 GHz
 • RAM 1GB/ ROM 8GB
 • Màn hình 5.5''
 • Camera 5MP AF, đèn flash
 • HĐH Android 5.1
 • Vi xử lý lõi tứ, tốc độ 1.2 GHz
 • RAM 1MB/ ROM 8GB
 • Màn hình 5''
 • Camera sau 2MP, đèn flash
 • HĐH Android 6.0
 • Vi xử lý lõi tứ, tốc độ 1.3 GHz
 • RAM 1GB/ ROM 8GB
 • Màn hình 5''
 • Camera 5MP, đèn flash
 • KM: Silicon case
 • Màn hình 2.4''
 • Pin 1800 mAh
 • 2 SIM
 • Đèn pin


 1 2 3 4 5 6