• HĐH Android 4.4.2
 • Vi xử lý lõi tứ 1.2 GHz
 • RAM 512GB/ ROM 4GB
 • Màn hình 4.5''
 • Camera 2MP
 • KM: Thẻ nhớ 8GB
 • HĐH Androi 4.4.2
 • Vi xử lý lõi tứ 1.2 GHz
 • RAM 512GB/ ROM 4GB
 • Màn hình 5''
 • Camera 5MP AF
 • KM: Thẻ nhớ 8GB

 

 • HĐH Android 4.4
 • Vi xử lý lõi tứ 1.3GHz
 • RAM 1GB/ ROM 8GB
 • Màn hình 5'' HD IPS
 • Camera 8MP AF + 5MP
 • KM: Vỏ silicon
 • HĐH Android 4.4
 • Vi xử lý lõi tứ 1.3GHz
 • RAM 1GB/ ROM 8GB
 • Màn hình 5''
 • Camera 5.0MP
 • KM: Vỏ Silicon


Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:
 • HĐH Androi 4.4.2
 • Vi xử lý lõi tứ 1.2 GHz
 • RAM 512GB/ ROM 4GB
 • Màn hình 5''
 • Camera 5MP AF
 • KM: Thẻ nhớ 8GB

 

 • HĐH Android 4.4.2
 • Vi xử lý lõi tứ 1.2 GHz
 • RAM 512GB/ ROM 4GB
 • Màn hình 4.5''
 • Camera 2MP
 • KM: Thẻ nhớ 8GB
 • HĐH Android 4.4
 • Vi xử lý lõi tứ 1.3GHz
 • RAM 1GB/ ROM 8GB
 • Màn hình 5'' HD IPS
 • Camera 8MP AF + 5MP
 • KM: Vỏ silicon
 • Màn hình 2.4''
 • Pin 1000 mAh
 • 2 SIM
 • Đèn pin
 • HĐH Android 4.4
 • Vi xử lý lõi tứ 1.3GHz
 • RAM 512GB/ ROM 4GB
 • Màn hình 4.5''
 • Camera 2MP
 • KM: nắp lưng
 • HĐH Android 4.4
 • Vi xử lý lõi tứ 1.3GHz
 • RAM 1GB/ ROM 8GB
 • Màn hình 5''
 • Camera 5.0MP
 • KM: Vỏ Silicon
 • HĐH Android 4.4
 • Vi xử lý lõi tứ 1.2 GHz
 • RAM 512 MB/ ROM 4GB
 • Màn hình 5''
 • Camera 2.0MP
 • Màn hình 2.4"
 • Pin 1500mAh
 • 2 SIM
 • Đèn pin


 1 2 3 4 5 6