• Màn hình 2.4"
 • Pin 1800mAh
 • 2 SIM
 • Đèn pin
 • Màn hình 2.8"
 • Pin 1500mAh
 • 2 SIM
 • Đèn pin
 • Màn hình 2.4"
 • Pin 1500mAh
 • 2 SIM
 • Đèn pin
 • HĐH Android 4.4
 • Vi xử lý tốc độ 1.0GHz
 • Màn hình 3.5"
 • 3G/Wi-Fi/GPS


Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:
 • Màn hình 2.4"
 • Pin 1500mAh
 • 2 SIM
 • Đèn pin
 • Màn hình 2.8"
 • Pin 1500mAh
 • 2 SIM
 • Đèn pin
 • HĐH Android 4.4
 • Chip lõi tứ 1.2GHz
 • Màn hình 4.5"
 • 3G / Wi-Fi / GPS
 • Màn hình 2.4"
 • Pin 1500mAh
 • 2 SIM
 • Đèn pin
 • Màn hình 2.4"
 • Pin 1800mAh
 • 2 SIM
 • Đèn pin
 • Màn hình 1.8"
 • Pin 1800mAh
 • 2 SIM
 • Đèn pin
 • Màn hình 2.4"
 • Kết nối GPRS / Bluetooth
 • 2 SIM
 • Đèn pin
 • HĐH Android 4.4
 • Chip lõi kép 1.0GHz
 • Màn hình 4"
 • Wi-Fi / 3G / GPS


 1 2 3 4 5 6