• Màn hình 1.8"
 • FM Radio
 • 2 SIM
 • Đèn pin
 • Pin 800 mAh
 • Màn hình 1.8"
 • Nghe đài FM không cần cắm tai nghe
 • 2 SIM
 • Đèn pin
 • Pin 800 mAh
 • Màn hình 1.8"
 • Nghe đài FM không cần cắm tai nghe
 • SIM
 • Đèn pin
 • Pin 800 mAh
 • Màn hình 2.4"
 • Nghe đài FM không cần cắm tai nghe
 • 2 SIM
 • Đèn Pin
 • Pin 1000 mAh


Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:
 • Màn hình 1.8"
 • FM Radio
 • 2 SIM
 • Đèn pin
 • Pin 800 mAh
 • Màn hình 1.8"
 • FM Radio không cần cắm tai nghe
 • 2 SIM
 • Đèn pin
 • Pin 800 mAh
 • Màn hình 2.4''
 • Nghe đài FM không cần cắm tai nghe
 • 2 SIM
 • Đèn pin
 • Pin 1800 mAh
 • HĐH Android 6.0
 • Vi xử lý lõi tứ 1.2 GHz
 • RAM 512GB, ROM 4GB
 • Màn hình lớn 5’’
 • Camera 2MP+flash
 • Silicon case & Miếng dán màn hình
 • HĐH Android 6.0
 • Vi xử lý lõi tứ 1.2 GHz
 • RAM 1GB, ROM 8GB
 • Màn hình lớn 5’’ cong 2.5D
 • Camera 5MP
 • Silicon case & Miếng dán màn hình
 • Màn hình 2.4”
 • 2 SIM
 • Đèn pin
 • Pin 800mAh
 • Màn hình 1.8”
 • Nghe đài FM không cần cắm tai nghe
 • 2 SIM
 • Đèn pin
 • Pin 800mAh
 • HĐH Android 6.0
 • Vi xử lý lõi tứ, tốc độ 1.3 GHz
 • RAM 1GB/ ROM 8GB
 • Màn hình 5'' cong 2.5D
 • Camera 8MP đèn flash + 2MP
 • Silicon case+ Miếng dán màn hình


 1 2 3 4 5 6