• Màn hình 1.8"
 • FM Radio
 • 2 SIM
 • Đèn pin
 • Pin 800 mAh
 • Màn hình 1.8"
 • Nghe đài FM không cần cắm tai nghe
 • 2 SIM
 • Đèn pin
 • Pin 800 mAh
 • Màn hình 1.8"
 • Nghe đài FM không cần cắm tai nghe
 • SIM
 • Đèn pin
 • Pin 800 mAh
 • Màn hình 2.4"
 • Nghe đài FM không cần cắm tai nghe
 • 2 SIM
 • Đèn Pin
 • Pin 1000 mAh


Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:
 • HĐH Android 5.1
 • Vi xử lý lõi tứ, tốc độ 1.2 GHz
 • RAM 1MB/ ROM 8GB
 • Màn hình 5''
 • Camera sau 2MP, đèn flash
 • HĐH Android 6.0
 • Vi xử lý lõi tứ, tốc độ 1.3 GHz
 • RAM 1GB/ ROM 8GB
 • Màn hình 5''
 • Camera 5MP, đèn flash
 • KM: Silicon case
 • Màn hình 2.4''
 • Pin 1800 mAh
 • 2 SIM
 • Đèn pin
 • HĐH Android 5.1
 • Vi xử lý lõi tứ, tốc độ 1.3 GHz
 • RAM 1GB/ ROM 8GB
 • Màn hình 5.5''
 • Camera 5MP AF, đèn flash
 • HĐH Android 5.1
 • Vi xử lý lõi tứ, tốc độ 1.3 GHz
 • RAM 512MB/ ROM 8GB
 • Màn hình 4.5''
 • Camera sau 2MP, đèn flash
 • HĐH Android 5.1
 • Vi xử lý lõi tứ, tốc độ 1.3 GHz
 • RAM 512MB/ ROM 8GB
 • Màn hình 4.5''
 • Camera sau 2MP, đèn flash
 • Màn hình 1.8''
 • Pin 800 mAh
 • 2 SIM
 • Đèn pin
 • Màn hình 2.4''
 • Pin 2800 mAh
 • 2 SIM
 • Đèn pin


 1 2 3 4 5 6 7 8