• Màn hình 1.8"
 • FM Radio
 • 2 SIM
 • Đèn pin
 • Pin 800 mAh
 • Màn hình 1.8”
 • Nghe đài FM không cần cắm tai nghe
 • 2 SIM
 • Đèn pin
 • Pin 800mAh
 • Màn hình 1.8"
 • FM Radio không cần cắm tai nghe
 • 2 SIM
 • Đèn pin
 • Pin 800 mAh
 • Màn hình 1.8”
 • Nghe đài FM không cần cắm tai nghe
 • 2 SIM
 • Đèn pin
 • Pin 800mAh


Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:
 • HĐH Android 5.1
 • Vi xử lý lõi tứ 1.3 GHz
 • RAM 512MB/ ROM 4GB
 • Màn hình 4''
 • Camera 2MP
 • HĐH Android 5.1
 • Vi xử lý lõi tứ 1.3GHz
 • RAM 512MB/ ROM 4GB
 • Màn hình 4''
 • Camera 2MP
 • Màn hình 2.4''
 • Pin 850 mAh
 • 2 SIM
 • Đèn Pin
 • Màn hình 2.4''
 • Pin 2800 mAh
 • Tính năng sạc ngược
 • 2 SIM
 • Đèn pin
 • Màn hình 2.4''
 • Pin 1800 mAh
 • 2 SIM
 • Đèn pin
 • HĐH Android 5.1
 • Vi xử lý lõi tứ 1.3 GHz
 • RAM 1GB/ ROM 8GB
 • Màn hình 5'' HD IPS
 • Camera 5MP AF+2MP
 • Màn hình 1.8''
 • Pin 800mAh
 • 2 SIM
 • Đèn pin
 • HĐH Android 5.1
 • Vi xử lý lõi tứ 1.3 GHz
 • RAM 512MB/ ROM 4GB
 • Màn hình 5'' IPS cong 2.5D
 • Camera 2MP


 1 2 3 4 5 6 7 8 9