Điện thoại - Máy tính bảng
 • HĐH Android™ với HTC Sense™
 • Qualcomm® Snapdragon™ 801, lõi tứ 2.5 GHz
 • RAM 2GB/ ROM 16GB
 • 3G / Wi-Fi / GPS
 • HĐH Android™ với HTC Sense™
 • Lõi tứ 4 x 1,2GHz
 • RAM 1GB/ ROM 8GB
 • 3G / Wi-Fi / GPS
 • HĐH Android™
 • Chip xử lý octa-core 1,7 GHz
 • RAM 1GB/ ROM 8 GB
 • 3G / Wi-Fi / GPS
 • HĐH Android™ 6.0 với HTC Sense™
 • Qualcomm® Snapdragon™ 617
 • RAM 2GB/ ROM 16GB
 • 3G/ Wi- Fi/ GPS


Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:

 • HĐH Android với HTC Sense
 • Vi xử lý lõi kép 1.4GHz
 • RAM 1GB / ROM 16GB
 • 3G / Wi-Fi / GPS
 • HĐH Windows Phone
 • Vi xử lý lõi kép 1.5GHz
 • RAM 1GB / ROM 16GB
 • 3G / Wi-Fi / GPS
 • HĐH Android với HTC Sense
 • Vi xử lý lõi kép 1.0GHz
 • RAM 1GB / ROM 4GB
 • 3G / Wi-Fi / GPS
 • HĐH Android với HTC Sense
 • Vi xử lý lõi kép 1.6GHz
 • RAM 1.5GB / ROM 8GB
 • 3G / Wi-Fi / GPS
 • HĐH Android với HTC Sense
 • Vi xử lý lõi tứ 1.2GHz
 • RAM 1GB / ROM 8GB
 • 3G / Wi-Fi / GPS
 • HĐH Android với HTC Sense
 • Vi xử lý lõi tứ 1.2GHz
 • RAM 1GB / ROM 8GB
 • 3G / 4G / Wi-Fi / GPS
 • HĐH Android 4.2
 • Vi xử lý lõi tứ 1.3GHz
 • RAM 512MB / ROM 4GB
 • 3G / Wi-Fi / GPS
 • HĐH Android với HTC Sense
 • Vi xử lý lõi kép 1.0GHz
 • RAM 512MB / ROM 4GB
 • 3G / Wi-Fi / GPS

 1 2