• HĐH Android 4.2
 • Vi xử lý lõi tứ 1.3GHz
 • Màn hình 4.5"
 • RAM 1GB / ROM 4GB
 • 3G / Wi-Fi / GPS
 • HĐH Android 5.1
 • Snapdragon 615 lõi tám 1.5 GHz
 • Màn hình 5.5'' FHD
 • RAM 2GB/ ROM 32GB
 • 3G/ Wi-Fi/ GPS
 • HĐH Android 5.1 Lollipop
 • Mediatek MT6753 Octa-core 1.3 GHz
 • Màn hình 5"
 • RAM 2GB / ROM 16GB
 • 3G / Wi-Fi / GPS
 • HĐH Android 5.1 Lollipop
 • Mediatek MT6753 Octa-core 1.3 GHz
 • Màn hình 5"
 • RAM 2GB / ROM 16GB
 • 3G / Wi-Fi / GPS


Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:
 • HĐH Android 4.2
 • Vi xử lý lõi kép 1.3GHz
 • Màn hình 4.0"
 • RAM 512MB / ROM 4GB
 • 3G / Wi-Fi / GPS
 • HĐH Android 2.3
 • Vi xử lý lõi kép 1.0GHz
 • Màn hình 3.5"
 • RAM 256MB / ROM 512MB
 • 3G / Wi-Fi / GPS
 • HĐH Android 4.2
 • Vi xử lý lõi tứ 1.2GHz
 • Màn hình 5.0"
 • RAM 1GB / ROM 4GB
 • 3G / Wi-Fi
 • HĐH Android 4.2
 • Vi xử lý lõi tứ 1.3GHz
 • Màn hình 5.0"
 • RAM 1GB / ROM 8GB
 • 3G / Wi-Fi
 • HĐH Android 4.2
 • Vi xử lý lõi tứ 1.3GHz
 • Màn hình 5.5"
 • RAM 1GB / ROM 4GB
 • 3G / Wi-Fi
 • HĐH Android 4.2
 • Vi xử lý lõi tứ 1.3GHz
 • Màn hình 5"
 • RAM 1GB / ROM 4GB
 • 3G / Wi-Fi / GPS
 • HĐH Android 4.2
 • Vi xử lý lõi tứ 1.3GHz
 • Màn hình 4.5"
 • RAM 1GB / ROM 4GB
 • 3G / Wi-Fi / GPS
 • HĐH Android 4.2
 • Vi xử lý lõi kép 1.2GHz
 • Màn hình 4.5"
 • RAM 512MB / ROM 4GB
 • 3G / Wi-Fi / GPS


 1 2 3