Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:
 • Màn hình 2.4''
 • 2 SIM
 • Pin 1020 mAh
 • Radio FM
 • Màn hình 2.4"
 • 2 SIM
 • Camera  2MP
 • Pin 1100 mAh
 • Màn hình 1.8" QQVGA
 • 2 SIM
 • Nghe FM
 • Đèn pin
 • Màn hình 1.4"
 • 2SIM
 • Nghe FM
 • Đèn Pin
 • Màn hình 2.4"
 • 2 SIM
 • Bluetooth
 • Nghe FM
 • Màn hình 2.4"
 • 2 SIM
 • Camera 0.3 MP
 • Pin 1100 mAh
 • Màn hình 2.8"
 • 2 SIM
 • Camera 2 MP
 • Pin 1200 mAh
 • Màn hình 2.8" QVGA
 • 2 SIM
 • Camera 2 MP
 • Pin 1200 mAh


 1 2