Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:
 • Màn hình 2.8"
 • 2 SIM
 • Camera 2 MP
 • Pin 1200 mAh
 • Màn hình 2.8" QVGA
 • 2 SIM
 • Camera 2 MP
 • Pin 1200 mAh
 • Màn hình 2.4" QVGA
 • 2 SIM
 • Bluetooth 3.0
 • Nghe FM
 • Màn hình 1.8" QQVGA
 • 2 SIM
 • Bluetooth
 • Nghe FM
 • Màn hình 1.8" QQVGA
 • Thời gian chờ 24 ngày
 • Nghe FM
 • Màn hình 1.8" QQVGA
 • Thời gian chờ 35 ngày
 • Nghe FM
 • Màn hình 1.4" 
 • Thời gian chờ 35 ngày
 • Nghe FM


 1 2