Linh kiện
Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:

 • Dung lượng 8GB / 16GB / /32GB
 • Class 10 UHS-I
 • Dung lượng 8GB
 • USB 2.0
 • Hỗ trợ Windows / MacOS / Linux
 • Hỗ trợ OTG
 • Dung lượng 16GB
 • USB 3.0
 • Hỗ trợ Windows / MacOS / Linux
 • Dung lượng  8GB / 16GB / 32GB / 64GB
 • USB 2.0
 • Hỗ trợ Windows / MacOS / Linux
 • Dung lượng  8GB / 16GB / 32GB
 • USB 3.0
 • Hỗ trợ Windows / MacOS / Linux

 1 2