Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:
 • Dung lượng 32GB
 • UHS-1
 • Dung lượng 500GB, 1TB, 2TB
 • HDD 2.5"
 • Kết nối USB 3.0
 • Trọng lượng 165g
 • Dung lượng 500GB
 • HDD 2.5"
 • Kết nối USB 3.0
 • Trọng lượng 160g
 • Dung lượng 500GB, 1TB, 2TB
 • HDD 2.5"
 • Kết nối USB 3.0
 • 220g
 • Dung lượng 2GB/4GB
 • DDR3
 • Dung lượng 8GB / 16GB / 32GB
 • USB 2.0
 • Dung lượng 8GB / 16GB / 32GB
 • USB 2.0


 1 2