Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:
 • Hỗ trợ Intel Celeron/ Pentium/ Xeon/ Core-i thế hệ thứ 4,5
 • ASRock Super Alloy
 • Thiết kế 12 pha điện
 • M.2 Socket (PCIe Gen2 x2 & SATA)
 • Hỗ trợ Intel Celeron/ Pentium/ Xeon/ Core-i thế hệ thứ 4,5
 • ASRock Super Alloy
 • Thiết kế 12 pha điện
 • Ultra M.2 PCIe Gen3 x4
 • Hỗ trợ Intel Celeron/ Pentium/ Xeon/ Core-i thế hệ thứ 4, 5
 • ASRock Super Alloy
 • OC Formula Kit
 • M.2 Socket (PCIe Gen2 x2 & SATA)
 • Hỗ trợ Intel Celeron/ Pentium/ Xeon/ Core-i thế hệ thứ 4,5
 • ASRock Super Alloy
 • Thiết kế 6 pha điện
 • M.2 Socket (PCIe Gen2 x2 & SATA)
 • Hỗ trợ Intel Celeron/ Pentium/ Xeon/ Core-i thế hệ thứ 4,5
 • Pentium Anniversary Boost
 • Tụ âm thanh ELNA
 • Thiết kế tụ rắn cao cấp
 • Hỗ trợ Intel Core i7 / i5 / i3 thế hệ 2/3
 • 2 khe cắm DDR3 1600/1333
 • 32Mb AMI UEFI Legal BIOS
 • Sử dụng tụ rắn MLC cao cấp
 • Hỗ trợ Intel Core i7 / i5 / i3 thế hệ 2/3
 • 2 khe cắm DDR3 1600/1333
 • 32Mb AMI UEFI Legal BIOS
 • Sử dụng tụ rắn MLC cao cấp
 • Hỗ trợ Intel Core i7 / i5 / i3 thế hệ 2/3
 • 2 khe cắm DDR3 1600/1333
 • 32MB AMI UEFI Legal BIOS
 • Sử dụng tụ rắn MLC cao cấp


 1 2 3 4