Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:
 • Dung lượng 240GB
 • Bộ JetDrive đi kèm với một Box SSD
 • USB 3.0
 • Phần mềm kiểm soát JetDrive Toolbox
 • Dung lượng 240GB
 • Bộ nhớ flash MLC chất lượng cao nhất và bộ điều khiển SSD
 • USB 3.0
 • Phần mềm hỗ trợ quản lý SSD
 • Dung lượng 120 GB
 • Bộ nhớ flash MLC chất lượng cao nhất và bộ điều khiển SSD độc quyền
 • USB 3.0
 • Phần mềm hỗ trợ quản lý SSD
 • Dung lượng 500GB / 1TB / 2TB
 • Phần mềm quản lí dữ liệu Transcend Elite
 • USB 2.0 / 3.0
 • Hỗ trợ Windows / MacOS / Linux
 • Dung lượng 500GB / 1TB / 2TB
 • Phần mềm quản lí dữ liệu Transcend Elite
 • USB 2.0 / 3.0
 • Hỗ trợ Windows / MacOS / Linux
 • Dung lượng 128GB / 256GB
 • Phần mềm quản lí dữ liệu Transcend Elite
 • Kết nối SATA III
 • Hỗ trợ Windows / MacOS / Linux
 • Dung lượng 16GB / 32GB
 • Chuẩn SDHC Class 10
 • Dung lượng 4GB / 8GB / 16GB
 • Chuẩn SDHC Class 4


 1 2 3 4