Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:
  • Dung lượng 8GB / 16GB / 32GB
  • Phần mềm quản lí dữ liệu Transcend Elite
  • USB 3.0
  • Hỗ trợ Windows / MacOS / Linux
  • Dung lượng 4GB / 8GB / 16GB / 32GB
  • Phần mềm quản lý dữ liệu Transcend Elite
  • USB 2.0
  • Hỗ trợ Windows / MacOS / Linux


 1 2 3 4