Linh kiện
Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:

 • Công nghệ bán dẫn 22nm
 • 4 nhân / 8 luồng xử lý
 • Xung nhịp 3.4 Ghz
 • Socket 1150 Haswell
 • Công nghệ bán dẫn 22nm
 • 4 nhân / 4 luồng xử lý
 • Xung nhịp 3.2 Ghz
 • Socket 1155 Ivy Bridge
 • Công nghệ bán dẫn 22nm
 • 6 nhân / 12 luồng xử lý
 • Xung nhịp 2.1 Ghz
 • Socket 2011 Ivy Bridge
 • Công nghệ bán dẫn 22nm
 • 6 nhân / 12 luồng xử lý
 • Xung nhịp 2.6 Ghz
 • Socket 2011 Ivy Bridge
 • Công nghệ bán dẫn 22nm
 • 2 nhân / 4 luồng xử lý
 • Xung nhịp 3.5 Ghz
 • Socket 1150 Haswell
 • Công nghệ bán dẫn 22nm
 • 4 nhân / 4 luồng xử lý
 • Xung nhịp 3.2GHz
 • Socket 1150 Haswell
 • Công nghệ bán dẫn 22nm
 • 2 nhân / 4 luồng xử lý
 • Xung nhịp 3.4GHz
 • Socket 1155 Ivy Bridge
 • Công nghệ bán dẫn 22nm
 • 2 nhân / 4 luồng xử lý
 • Xung nhịp 3.3GHz
 • Socket 1155 Ivy Bridge

 1 2 3 4