Linh kiện
Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:

 • Dung lượng  16GB / 32GB / 64GB
 • USB 3.0
 • Hỗ trợ Windows / MacOS / Linux
 • Dung lượng  16GB / 32GB / 64GB
 • USB 3.0/ MicroUSB
 • 16GB – 70MB/giây đọc, 10MB/giây ghi
  32GB–64GB – 70MB/giây đọc, 15MB/giây ghi
 • Dung lượng  16GB / 32GB
 • USB 3.0
 • Hỗ trợ Windows / MacOS / Linux
 • Dung lượng 16GB / 32GB
 • USB 3.0
 • Hỗ trợ Windows / MacOS / Linux
 • Dung lượng  16GB / 32GB / 64GB
 • USB 3.1
 • Tương thích với cả cổng USB Type-A và USB Type-C
 • Tốc độ truyền dữ liệu 100MB/giây đọc và 15MB/giây ghi
 • Dung lượng  8GB / 16GB / 32GB
 • USB 3.0
 • Hỗ trợ Windows / MacOS / Linux
 • Dung lượng 8GB / 16GB
 • USB 3.0
 • Dung lượng 8GB / 16GB / 32GB
 • Class 4

 1 2