Linh kiện
Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:

 • Kích thước 2.5"
 • 500GB
 • Kết nối Usb 3.0
 • Kích thước 2.5"
 • 500GB
 • Kết nối Usb 3.0
 • Kích thước 3.5"
 • 2TB
 • Kết nối USB 3.0
 • Kích thước 3.5"
 • 3TB
 • Kết nối Usb 3.0
 • Kích thước 3.5"
 • 4TB
 • Kết nối Usb 3.0
 • Kích thước 3.5"
 • 3TB
 • Kết nối Usb 3.0
 • Kích thước 2.5"
 • 320GB (16MB)
 • Kết nối SATA (3Gb/s)
 • Tốc độ quay 5400rpm
 • Kích thước 2.5"
 • 500GB (16MB)
 • Kết nối SATA (3Gb/s)
 • Tốc độ quay 5400rpm

 1 2 3 4 5 6