Linh kiện
Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:

 • Kích thước 3.5"
 • 2TB (64MB)
 • Kết nối SATA (6Gb/s)
 • Tốc độ quay 5.900rpm
 • Kích thước 3.5"
 • 3TB (64MB)
 • Kết nối SATA (6Gb/s)
 • Tốc độ quay 5.900rpm
 • Kích thước 3.5"
 • 2TB (64MB)
 • Kết nối SATA 6Gb/s
 • Tốc độ quay 7.200rpm
 • Kích thước 3.5"
 • 3TB (64MB)
 • Kết nối SATA 6Gb/s
 • Tốc độ quay 7.200rpm
 • Kích thước 2.5"
 • 320GB (8MB) / 500GB (8MB)
 • Kết nối SATA3
 • Tốc độ quay 5400rpm
 • Kích thước 3.5"
 • 250GB / 500GB / 1TB / 2TB / 3TB 
 • Kết nối SATA3
 • Tốc độ quay 7200rpm
 • Kích thước 2.5"
 • Dung lượng 500GB
 • Kết nối USB 3.0
 • Màu Black / Silver
 • Kích thước 2.5"
 • 1TB / 2TB / 3TB / 4TB
 • Kết nối USB 3.0
 • Màu Black / Silver / Red

 1 2 3 4 5 6