Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:
 • 2.9GHz quad-core Intel Core i5
 • 512GB PCIe-based flash storage
 • Intel Iris Graphics 6100
 • HĐH OS X El Capitan
 • 3.2GHz quad‑core Intel Core i5 
 • 1TB (7200-rpm) hard drive
 • AMD Radeon R9 M380 
 • HĐH OS X El Capitan
 • 3.2GHz quad‑core Intel Core i5 
 • 1TB Fusion Drive
 • AMD Radeon R9 M390 
 • HĐH OS X El Capitan
 • 3.2GHz quad‑core Intel Core i5 
 • 1TB (7200-rpm) hard drive
 • AMD Radeon R9 M380 
 • HĐH OS X El Capitan
 • 2.2GHz quad-core Intel Core i7 
 • 512GB PCIe-based flash storage
 • Intel Iris Pro Graphics
 • HĐH OS X El Capitan
 • 3.1GHz dual‑core Intel Core i5 
 • 1TB (5400-rpm)
 • Intel HD Graphics 6200
 • HĐH OS X El Capitan
 • 2.8GHz dual‑core Intel Core i5 
 • 1TB (5400-rpm)
 • Intel HD Graphics 6200
 • HĐH OS X El Capitan
 • 2.5GHz quad-core Intel Core i7 
 • 512GB PCIe-based flash storage
 • Intel Iris Pro Graphics
 • HĐH OS X El Capitan


 1 2 3