Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:
 • 1.6GHz dual‑core Intel Core i5 
 • 1TB (5400-rpm)
 • Intel HD Graphics 6000
 • HĐH OS X El Capitan
 • 2.8GHz dual-core Intel Core i5 
 • 8GB/ 1TB Fusion
 • Intel Iris Graphics
 • HĐH OS X El Capitan
 • 2.6GHz dual-core Intel Core i5 
 • 8GB/ 1TB
 • Intel Iris Graphics
 • HĐH OS X El Capitan
 • 1.4GHz dual-core Intel Core i5 
 • 4GB/ 500GB
 • Intel HD Graphics 4000
 • HĐH OS X El Capitan


 1 2 3