Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:
 • Intel Pentium G2030 / Intel Core i3-3240
 • 2GB DDR3
 • HDD 500GB 7200rpm
 • DVD SATA
 • K9R20PA/ K9R22PA: Intel Core i5-4210U(1.7GHz/3MB)
 • K9R21PA: Intel Core i7-4510U(2GHz/4MB)
 • K9R20PA/ K9R22PA: 4GB DDR3L
 • K9R21PA: 8GB DDR3L
 • Màn hình 15.6"
 • Intel Core i5-4210U(1.7GHz/3MB)
 • 4GB DDR3L
 • HDD 500GB Hydrid
 • K9R16PA: Intel HD Graphics/K9R17PA:Discrete Graphics
 • Màn hình 14"
 • Intel Core i5-4200U
 • 4GB DDR3L
 • HDD 500GB 
 • Màn hình 13.3"


 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10