Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:
 • Quản lý các thiết bị di động, ứng dụng, tài liệu,  emails và truy cập vào web
 • Tính năng nâng cao cho việc quản lý thiết bị di động
 • Cung cấp bảo vệ dữ liệu liên tục
 • Giảm thiểu thời gian khôi phục và tối ưu hóa thành phần dữ liệu phục hồi
 • Phù hợp với môi trường, giảm thiểu lượng công việc cho người quản trị hệ thống
 • Tương quan thời gian thực và phát hiện những điều bất thường trong sự đa dạng về dữ liệu bảo mật
 • Truy vấn tốc độ cao của dữ liệu bảo mật thông minh
 • Linh hoạt trong việc phân tích dữ liệu Big Data
 • Công cụ đồ họa trực quan front-end và khám phá dữ liệu big data
 • Công cụ BI mạnh mẽ 
 • Hoạch định, Dự báo, Quản trị BSC
 • Phù hợp cho các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn


1