• Microsoft Office với đầy đủ ứng dụng
 • Truy cập trên nhiều thiết bị
 • Nhiều lợi ích với tài khoản Premium
 • High availability & Disaster recovery
 • Kho dữ liệu có thể mở rộng dễ dàng
 • Công cụ quản lý dễ dàng
 • Công cụ phát triển mạnh mẽ
 • Khởi động nhanh
 • Tìm kiếm thông minh
 • Trải nghiệm đa nhiệm tuyệt vời
 • Kho ứng dụng Windows Store
 • Automated storage tiering
 • Live migration với công nghệ nén
 • Công nghệ ảo hóa thế hệ 2
 • Hyper-V Recovery Manager


Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:
 • Automated storage tiering
 • Live migration với công nghệ nén
 • Công nghệ ảo hóa thế hệ 2
 • Hyper-V Recovery Manager
 • Khởi động nhanh
 • Tìm kiếm thông minh
 • Trải nghiệm đa nhiệm tuyệt vời
 • Kho ứng dụng Windows Store
 • Bắt đầu nhanh với sơ đồ của bạn
 • Tạo và tùy chỉnh sơ đồ dễ dàng
 • Dễ dàng cải tiến bản mẫu
 • High availability & Disaster recovery
 • Kho dữ liệu có thể mở rộng dễ dàng
 • Công cụ quản lý dễ dàng
 • Công cụ phát triển mạnh mẽ
 • Bạn tốt của người quản lý dự án
 • Quản lý tốt nhóm cộng tác
 • Lập kế hoạch chiến lược
 • Thông tin chuyên sâu về danh mục
 • Office được cá nhân hóa của bạn
 • Chia sẻ kế hoạch và luôn ngăn nắp
 • Soạn thảo văn bản một cách chuyên nghiệp
 • Các ứng dụng Office mới nhất
 • Microsoft Office với đầy đủ ứng dụng
 • Truy cập trên nhiều thiết bị
 • Nhiều lợi ích với tài khoản Premium
 • Tận hưởng hộp thư lớn hơn và tin cậy hơn
 • Hỗ trợ nhiều nền tảng thiết bị
 • Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm


 1 2