Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:
 • Khởi động tức thì 
 • Trợ lí ảo thông minh Cortana
 • Bảo mật tốt
 • Automated storage tiering
 • Live migration với công nghệ nén
 • Công nghệ ảo hóa thế hệ 2
 • Hyper-V Recovery Manager
 • Microsoft Office với đầy đủ ứng dụng
 • Truy cập trên nhiều thiết bị
 • Nhiều lợi ích với tài khoản Premium
 • Công nghệ ảo hóa Hyper-V
 • Tối ưu hóa nền tảng lưu trữ
 • Nền tảng giúp phát triển ứng dụng và web
 • Giải pháp kết nối thông minh
 • Failover Clustering
 • Identity & Access 
 • Internet Information Services 7.0 
 • Máy chủ ảo


 1 2