• Microsoft Office với đầy đủ ứng dụng
 • Truy cập trên nhiều thiết bị
 • Nhiều lợi ích với tài khoản Premium
 • High availability & Disaster recovery
 • Kho dữ liệu có thể mở rộng dễ dàng
 • Công cụ quản lý dễ dàng
 • Công cụ phát triển mạnh mẽ
 • Khởi động nhanh
 • Tìm kiếm thông minh
 • Trải nghiệm đa nhiệm tuyệt vời
 • Kho ứng dụng Windows Store
 • Automated storage tiering
 • Live migration với công nghệ nén
 • Công nghệ ảo hóa thế hệ 2
 • Hyper-V Recovery Manager


Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:
 • Công nghệ ảo hóa Hyper-V
 • Tối ưu hóa nền tảng lưu trữ
 • Nền tảng giúp phát triển ứng dụng và web
 • Giải pháp kết nối thông minh
 • Failover Clustering
 • Identity & Access 
 • Internet Information Services 7.0 
 • Máy chủ ảo
 • Thực hiện các tác vụ đơn giản hơn
 • Kết nối mạng dễ dạng
 • Tự động sao lưu hệ thống
 • Mã hóa dữ liệu với BitLocker


 1 2