Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:
 • Minimum system usable capacity:229.2TB
 • Maximum system usable capacity:687.6TB
 • Typical power consumption :1,595watts
 • Processor:Two (2) Intel® Xenon® E5-2630 v3 2.40GHz 
 • System memory:64 GB of base memory, up to a total of 192 GBs
 • Cache:40 MB (20 MBs per CPU)

 

 • Phục hồi nhanh chóng những ứng dụng thất bại
 • Tiết kiệm chi phí
 • Hỗ trợ số lượng lớn các môi trường ảo hóa
 • Khả năng hiển thị và kiểm soát toàn diện
 • Tự động hóa quy trình hoạt động
 • Cung cấp các báo cáo toàn diện
 • Giảm thiểu rủi ro 
 • Ứng dụng hiệu quả SSD/Flash
 • Cung cấp bộ nhớ đệm thông minh SmartIO
 • Hỗ trợ nhiều môi trường lưu trữ khác nhau
 • Quản lý lưu trữ tập trung
 • Gia tăng khả năng sử dụng storage
 • Đảm bảo tính sẵn có của các đường dẫn lưu trữ I/O
 • Quản lý và trích lập dự phòng dung lượng lưu trữ
 • Giảm chi phí, cải thiện hiệu quả hoạt động
 • Linh hoạt trong mọi lựa chọn triển khai tại cơ sở, cloud hoặc hybrid
 • Lưu trữ mailbox cho Office 365, Exchange, IBM Domino
 • Tích hợp eDiscovery
 • Hỗ trợ lưu trữ SharePoint, các file server tại cơ sở và hệ thống file chia sẻ online
  • Tự động hóa quy trình quản trị dữ liệu
  • Duy trì sự tuân thủ quy định để truy cập và sử dụng thông tin
  • Bảo vệ thông tin khỏi việc tiếp xúc và sử dụng trái phép
  • Triển khai hiệu quả và tiết kiệm chi phí


 1 2