Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:

 

 • Phục hồi nhanh chóng những ứng dụng thất bại
 • Tiết kiệm chi phí
 • Hỗ trợ số lượng lớn các môi trường ảo hóa
 • Khả năng hiển thị và kiểm soát toàn diện
 • Tự động hóa quy trình hoạt động
 • Cung cấp các báo cáo toàn diện
 • Giảm thiểu rủi ro 
 • Ứng dụng hiệu quả SSD/Flash
 • Cung cấp bộ nhớ đệm thông minh SmartIO
 • Hỗ trợ nhiều môi trường lưu trữ khác nhau
 • Quản lý lưu trữ tập trung
 • Gia tăng khả năng sử dụng storage
 • Đảm bảo tính sẵn có của các đường dẫn lưu trữ I/O
 • Quản lý và trích lập dự phòng dung lượng lưu trữ
 • Giảm chi phí, cải thiện hiệu quả hoạt động
 • Linh hoạt trong mọi lựa chọn triển khai tại cơ sở, cloud hoặc hybrid
 • Lưu trữ mailbox cho Office 365, Exchange, IBM Domino
 • Tích hợp eDiscovery
 • Hỗ trợ lưu trữ SharePoint, các file server tại cơ sở và hệ thống file chia sẻ online
  • Tự động hóa quy trình quản trị dữ liệu
  • Duy trì sự tuân thủ quy định để truy cập và sử dụng thông tin
  • Bảo vệ thông tin khỏi việc tiếp xúc và sử dụng trái phép
  • Triển khai hiệu quả và tiết kiệm chi phí
 • Đơn giản hóa quá trình quản lý Oracle RAC
 • Hỗ trợ Oracle RAC 12c
 • Linh hoạt trong chia sẻ storage
 • Thuận tiện cho việc xử lý off-host
 • Tăng hiệu quả việc sao lưu và phục hồi dữ liệu
 • Phục hồi máy chủ vật lý, ảo hóa trong vài phút
 • Phục hồi file, thư mục, các đối tượng cần bảo vệ trong vài giây
 • Hỗ trợ Windows Server 2012
 • Mã hóa AES


 1 2