Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:
 • Đơn giản hóa quá trình quản lý Oracle RAC
 • Hỗ trợ Oracle RAC 12c
 • Linh hoạt trong chia sẻ storage
 • Thuận tiện cho việc xử lý off-host
 • Tăng hiệu quả việc sao lưu và phục hồi dữ liệu
 • Phục hồi máy chủ vật lý, ảo hóa trong vài phút
 • Phục hồi file, thư mục, các đối tượng cần bảo vệ trong vài giây
 • Hỗ trợ Windows Server 2012
 • Mã hóa AES
 • Tăng tốc cho VMware
 • Giải pháp replication cho VMware
 • Hỗ trợ VMware vCloud Director
 • Tăng tính bảo mật
 • Sao lưu và phục hồi qua dữ liệu Microsoft Hyper-V(2016)
 • Sao lưu không giới hạn số lượng máy ảo trên Hyper-V

 • Bảo vệ môi trường vật lý và ảo hóa 


 1 2