• (24) RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
 • Packet buffer size: 4.1 Mb, 128 MB SDRAM

 • Power consumption: 15 W (maximum)
 • (24) RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ port
 • Packet buffer size: 512 KB
 • 128 MB RAM
 • (24) RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 PoE+ ports
 • (4) SFP 1000 Mbps ports
 • 128 MB SDRAM
 • (48) RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports
 • (4) SFP 1000 Mbps ports
 • 128 MB SDRAM


Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:
 • (8) RJ-45 autosensing 10/100 ports
 • Packet buffer size: 96 KB
 • Switching capacity:1.6 Gbps
 • (16) RJ-45 autosensing 10/100 ports
 • Switching capacity: 3.2 Gbps
 • Input voltage: 100 - 240 VAC, rated
 • Power consumption: 3.6 W (maximum)
 • (8) RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 PoE+ ports
 • Memory:MIPS @ 500 MHz,32 MB flash,128 MB SDRAM
 • PoE capability:180 W PoE+
 • (24) RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
 • (2) SFP 100/1000 Mbps ports
 • 1 MB flash
 • Packet buffer size: 512 KB


 1 2 3 4 5 6