Chi tiết sản phẩm tại đây.

Sản phẩm khác
 • Connectivity: 10/100/1000 ports
 • Compatible: Supports Windows® and Mac OS platforms
 • Memory: up to 1.5 Mb
 • Connectivity: IEEE 802.11n/ac wireless
 • Ports: One 10/100/1000BASE-T Ethernet (RJ-45)
 • (44) RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
 • 512 MB SDRAM
 • 1 GB flash
 • (20) RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
 • 512 MB SDRAM
 • 1 GB flash MB
Bài viết liên quan
Không tìm thấy bài viết phù hợp