Sản phẩm
 • Connectivity: 10/100/1000 ports
 • Compatible: Supports Windows® and Mac OS platforms
 • Memory: up to 1.5 Mb
 • Switching capacity: 176 Gbps maximum
 • PoE capability: 370 W PoE+ maximum
 • Ports: (24 or 48) 10/100/1000 ports, (4) 10GbE SFP+ ports.
 • (44) RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
 • 512 MB SDRAM
 • 1 GB flash
 • (20) RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
 • 512 MB SDRAM
 • 1 GB flash MB
 • (48) RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports
 • 128 MB flash
 • 256 MB DDR3 DIMM
 • (24) RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports
 • 128 MB flash
 • 256 MB DDR3 DIMM
 • (48) RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
 • 256 MB DDR3 DIMM
 • 128 MB flash
 • (24) RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
 • (4) fixed Gigabit Ethernet SFP ports
 • 256 MB DDR3 DIMM
 • (8) RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports
 • 128 MB flash
 • 256 MB DDR3 DIMM
 • (8) RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
 • 256 MB DDR3 DIMM
 • (48) RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ ports
 • (2) autosensing 10/100/1000 ports
 • 256 MB DDR3 DIMM
 • (48) RJ-45 autosensing 10/100 ports
 • 128 MB flash
 • 256 MB DDR3 DIMM
 • (24) RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ ports
 • (2) autosensing 10/100/1000 ports
 • (2) fixed Gigabit Ethernet SFP ports
 • 256 MB DDR3 DIMM
 • (24) RJ-45 autosensing 10/100 ports
 • 256 MB DDR3 DIMM
 • 128 MB flash
 • (8) RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ ports
 • 128 MB flash
 • 256 MB DDR3 DIMM
 • (8) RJ-45 autosensing 10/100 ports
 • 128 MB flash
 • 256 MB DDR3 DIMM


Khuyến mãi
Không tìm thấy bài viết phù hợp

Tin tức
HPE MicroServer Gen 10 – Máy chủ nhỏ gọn dành riêng cho bạnĐăng ngày 16/05/2018

MicroServer Gen10 giúp tăng hiệu suất hơn so với Gen8, trong khi vẫn giữ được những ưu điểm của người tiền nhiệm, như kích thước tiết kiệm không gian, giá cả phải chăng, tiêu hao điện năng ít, phù hợp với thị trường SMB và home server.


Giải pháp bảo vệ và kiểm soát hoạt động hệ thống mạng 360 độĐăng ngày 08/02/2018

Một lợi thế quan trọng của Aruba 360 Secure Fabric là kiến trúc mở và tích hợp nhiều nhà cung cấp các giải pháp an ninh Aruba với hơn 100 đối tác trong chương trình 360 Security Exchange.