Sản phẩm khác
 • Màn hình tràn viền 18:9
 • ROM:16GB & RAM:2 GB
 • Micro SD Card (up to 128 GB)
 • 2 SIM
 • Pin 3840mAh
 • Màn hình 5" HD
 • Kết nối 4G, nhanh chuẩn TP-link
 • MicroSD card (up to 32 GB)
 • Pin 2450mAh
 • Màn hình 5'' HD
 • Bộ nhớ ROM 16GB, RAM 2GB
 • HĐH Android 7.0
 • Pin 2550mAh
 • Màn hình 5.45"
 • Softlight Camera
 • NFUI 8.0
  (dựa trên Android 8.1)
 • Pin 3020 mAh
Bài viết liên quan
Không tìm thấy bài viết phù hợp