HN:

- TRẦN DUY NHẪN – nhantd@fpt.com.vn – 0934.669.990

- PHẠM VĂN HÙNG – hungpv10@fpt.com.vn – 0988.913.563

- NGUYỄN MẠNH HÙNG – hungnm7@fpt.com.vn – 0906.270.333

- ĐỒNG THẾ HƯNG – hungdt123@fpt.com.vn – 0984.936.168

HCM:

- NGUYỄN THỊ THANH HẰNG – hangntt7@fpt.com.vn – 0903.997.655

- TRẦN QUANG TRƯỜNG – truongtq2@fpt.com.vn – 090.446.66.15

ĐN:

- TRẦN DUY HOÀNG – hoangtd3@fpt.com.vn - 0905 804 488

Sản phẩm khác
  • Vị thế thị trường: Hàng đầu theo đánh giá của Gartner 
  • Khách hàng mục tiêu: Ngân hàng, tài chính, chính phủ, viễn thông,năng lượng và tiện ích, sản xuất và doanh nghiệp
  • Tương quan thời gian thực và phát hiện những điều bất thường trong sự đa dạng về dữ liệu bảo mật
  • Truy vấn tốc độ cao của dữ liệu bảo mật thông minh
  • Linh hoạt trong việc phân tích dữ liệu Big Data
  • Công cụ đồ họa trực quan front-end và khám phá dữ liệu big data
  • Công cụ BI mạnh mẽ 
  • Hoạch định, Dự báo, Quản trị BSC
  • Phù hợp cho các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn
Bài viết liên quan
Không tìm thấy bài viết phù hợp