Vì sao cần An ninh thông tin?

Từ chính phủ, quân đội, các tập đoàn, bệnh viện, cơ sở kinh doanh… đến người dùng đều có những thông tin bí mật riêng về khách hàng, nhân viên, sản phẩm, nghiên cứu… Hầu hết các thông tin đó hiện nay đều được thu thập, xử lý và lưu trữ bởi máy vi tính, trung tâm dữ liệu. Dữ liệu đó cũng có thể được chuyển qua mạng để về trung tâm lưu trữ, đến các nhánh công ty con, hoặc gửi cho bạn bè, người thân… Nếu thông tin đó lọt vào tay đối thủ cạnh tranh thì cực kỳ nguy hiểm.

Vì thế, bảo vệ thông tin trở thành một yêu cầu không thể thiếu trong mọi hoạt động nói chung và hoạt động điện tử nói riêng. An toàn thông tin trong thời đại số là quan trọng hơn bao giờ hết.

GIẢI PHÁP IBM

Giải pháp bảo mật thông minh IBM trên nền tảng Big Data cung cấp các mối đe dọa đặc biệt và phát hiện rủi ro, kết hợp với chuyên ngành an ninh thông tin với những hiểu biết sâu sắc trên một quy mô lớn.

Đối với các tổ chức thiên về tiềm kiếm các rủi ro bảo mật, IBM đề xuất giải pháp bao gồm IBM QRadar Security Intelligence Platform dựa trên nền tảng  IBM Big Data , cung cấp một cách tiếp cận tích hợp toàn diện, kết hợp tương quan  thời gian thực cho cái nhìn sâu sắc liên tục, phân tích tùy chỉnh trên dữ liệu có cấu trúc và dữ liệu phi cấu trúc. Sự kết hợp có thể giúp bạn giải quyết các mối đe dọa liên tục nâng cao, lừa đảo và các mối đe dọa nội bộ. Giải pháp IBM đáp ứng được yêu cầu đó. Bằng cách phân tích cấu trúc, dữ liệu bảo mật của các dữ liệu phi cấu trúc trong toàn bộ doanh nghiệp,  giải pháp IBM giúp tìm hoạt động nguy hiểm ẩn sâu trong đống dữ liệu của một tổ chức.

Các sản phẩm IBM Big Data phân tích toàn bộ thông tin bảo mật từ Qradar cùng với một lượng lớn các dữ liệu có cấu trúc, phi cấu trúc, bán cấu trúc . Sự đa dạng về khối lượng dữ liệu cần thiết cho nhu cầu bảo mật và sử dụng có rủi ro cao.Thông tin sau đó đưa lại Qradar cung cấp như một vòng khép kín và tiếp tục học hỏi.

Kết quả là một giải pháp tích hợp thông minh gồm thu thập, theo dõi, phân tích, tìm hiểu và báo cáo về bảo mật dữ liệu và doanh nghiệp theo những cách mà trước đây không thể có.

Các điểm chính bao gồm:

Tương quan thời gian thực và phát hiện những điều bất thường trong sự đa dạng về dữ liệu bảo mật.

Truy vấn tốc độ cao của dữ liệu bảo mật thông minh

Linh hoạt trong việc phân tích dữ liệu Big Data bao gồm: dữ liệu có cấu trúc, phi cấu trúc bao gồm: dữ liệu bảo mật, email,tài liệu và nội dung mạng xã hội , dữ liệu đầy đủ gói tin, xử lý dữ liệu kinh doanh,và các thông tin khác.

Công cụ đồ họa trực quan front-end và khám phá dữ liệu big data

Cho cái nhìn sâu sắc về pháp lý

Sản phẩm khác
  • Quản lý các thiết bị di động, ứng dụng, tài liệu,  emails và truy cập vào web
  • Tính năng nâng cao cho việc quản lý thiết bị di động
  • Cung cấp bảo vệ dữ liệu liên tục
  • Giảm thiểu thời gian khôi phục và tối ưu hóa thành phần dữ liệu phục hồi
  • Phù hợp với môi trường, giảm thiểu lượng công việc cho người quản trị hệ thống
  • Công cụ BI mạnh mẽ 
  • Hoạch định, Dự báo, Quản trị BSC
  • Phù hợp cho các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn
Bài viết liên quan
Không tìm thấy bài viết phù hợp