Giải pháp backup dữ liệu IBM Tivoli Storage Manager FastBack for Workstation  là một giải pháp lý tưởng cho các doanh nghiệp có môi trường hoạt động gồm có: laptops , desktops hoạt động trên môi trường Windows.

Giải pháp này dễ sử dụng, quản lý tập trung , đơn giản hóa việc sao lưu, phục hồi dữ liệu trên các máy tính để bàn trong doanh nghiệp.Với giải pháp này giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro mất thông tin lưu trữ trong hàng ngàn máy tính cá nhân trong môi trường hoạt động của doanh nghiệp.


Tivoli Storage Manager FastBack for Workstations bao gồm các tính năng chính:

 1. Cung cấp bảo vệ dữ liệu liên tục cho các thông tin quan trọng của doanh nghiệp : bằng cách sao lưu các tập tin quan trọng nhất của bạn khi chúng được lưu hoạt động ở chế độ nền và không cần sự can thiệp của người dùng.
 2. Giảm thiểu thời gian khôi phục và tối ưu hóa thành phần dữ liệu phục hồi: bằng cách cung cấp cho người dùng giao diện đồ họa thực hiện gần như tức thì , điều này giúp giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hạn chế mất dữ liệu hoặc lỗi hệ thống.
 3. Phù hợp với môi trường của bạn mà không có gánh nặng đến người quản trị hệ thống: bằng cách quản lý hàng ngàn thiết bị điểm cuối , bao gồm việc tự động phát hiện , thúc đẩy việc cập nhật , tùy chọn cấu hình, khởi tạo việc sao lưu dữ liệu, và nhiều chức năng khác.

 

Sản phẩm khác
 • Quản lý các thiết bị di động, ứng dụng, tài liệu,  emails và truy cập vào web
 • Tính năng nâng cao cho việc quản lý thiết bị di động
 • Tương quan thời gian thực và phát hiện những điều bất thường trong sự đa dạng về dữ liệu bảo mật
 • Truy vấn tốc độ cao của dữ liệu bảo mật thông minh
 • Linh hoạt trong việc phân tích dữ liệu Big Data
 • Công cụ đồ họa trực quan front-end và khám phá dữ liệu big data
 • Công cụ BI mạnh mẽ 
 • Hoạch định, Dự báo, Quản trị BSC
 • Phù hợp cho các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn
Bài viết liên quan
Không tìm thấy bài viết phù hợp