Từ khóa: Ngành nghề: Địa điểm:
STTVị trí tuyển dụngSố lượngNgày đăng tuyểnNơi làm việcHết hạn
61[Hà Nội] CTV Quan hệ đối tác/ Quản lý sản phẩm (Có hỗ trợ)410/09/2018TP. Hà Nội
62[HCM] NV kinh doanh máy tính HP107/09/2018TP. Hồ Chí Minh
63[HN] Nhân viên Phân tích tài chính107/09/2018TP. Hà Nội
64[HN] Nhân viên vận tải quốc tế106/09/2018TP. Hà Nội
65[HN] Nhân viên Phân tích nghiệp vụ204/09/2018TP. Hà Nội
66[Hà Nội] - Thực tập Quan hệ đối tác/ Quản lý sản phẩm (Có hỗ trợ)428/08/2018TP. Hà Nội
67[Hà Nội] Học việc Kỹ thuật sửa chữa sản phẩm CNTT1027/08/2018TP. Hà Nội
68[Hà Nội] Kế toán Hàng hóa122/08/2018TP. Hà Nội
69[Hà Nội] Học việc Kỹ thuật sửa chữa CNTT120/08/2018TP. Hà Nội
70[Hà Nội] Nhân viên Kỹ thuật tại Xưởng120/08/2018TP. Hà Nội
71[Hà Nội] - Nhân viên Marketing116/08/2018TP. Hà Nội
72[Hà Nội] Nhân viên IT qua Hotline103/08/2018TP. Hà Nội
73[HCM] Nhân viên phụ trách kênh (CMR)201/08/2018TP. Hồ Chí Minh
74[HCM] NV Kinh doanh máy tính Acer101/08/2018TP. Hồ Chí Minh
75[HCM] NV Kinh doanh phân phối sản phẩm HP101/08/2018TP. Hồ Chí Minh

 1 2 3 4 5 6 7 8