Từ khóa: Ngành nghề: Địa điểm:
STTVị trí tuyển dụngSố lượngNgày đăng tuyểnNơi làm việcHết hạn
61[HCM] NV kinh doanh dự án sản phẩm CNTT117/07/2018TP. Hồ Chí Minh
62[HCM] NV quản lý sản phẩm Garmin, Fitbit117/07/2018TP. Hồ Chí Minh
63[Hà Nội] Thực tập sinh Tuyển dụng đào tạo113/07/2018TP. Hà Nội
64[Hà Nôi] Nhân viên Kinh doanh phân phối F5110/07/2018TP. Hà Nội
65[Hà Nội] Nhân viên Kỹ thuật tại Xưởng110/07/2018TP. Hà Nội
66[Hà Nội] Nhân viên xử lý hồ sơ110/07/2018TP. Hà Nội
67[HN] Nhân viên Kinh doanh điện thoại FPT110/07/2018TP. Hà Nội
68[HN] Nhân viên Phân tích nghiệp vụ210/07/2018TP. Hà Nội
69[HCM] NV Quản lý sản phẩm tại HCM109/07/2018TP. Hồ Chí Minh
70[HN] Thực tập Kế toán hàng hóa204/07/2018TP. Hà Nội
71[HCM] Thực tập sinh NV Quan hệ đối tác102/07/2018TP. Hồ Chí Minh
72[HN] Nhân viên Giao nhận hàng1026/06/2018TP. Hà Nội
73[HCM] Nhân viên kinh doanh các thiết bị thông minh121/06/2018TP. Hồ Chí Minh
74[HN] Nhân viên chăm sóc khách hàng qua Hotline121/06/2018TP. Hà Nội
75[HN] Thực tập Mua hàng121/06/2018TP. Hà Nội

 1 2 3 4 5 6 7 8