Từ khóa: Ngành nghề: Địa điểm:
STTVị trí tuyển dụngSố lượngNgày đăng tuyểnNơi làm việcHết hạn
76Nhân viên Đặt hàng - Hà Nội116/01/2018TP. Hà Nội
77Nhân viên IT Helpdesk - Hà Nam (FSC.HelpdeskHNA)111/01/2018Hà Nam
78Nhân viên CSKH qua Hotline (FSC.TECH)203/01/2018TP. Hà Nội
79Nhân viên IT - Hà Nội111/12/2017TP. Hà Nội
80Nhân viên IT Helpdesk - Vĩnh Phúc211/12/2017Vĩnh Phúc
81Nhân viên Kinh doanh dự án sản phẩm Microsoft107/12/2017TP. Hà Nội
82Trưởng phòng Kinh doanh - Hải Phòng107/12/2017TP. Hà Nội
83Nhân viên Kĩ thuật sửa chữa màn hình - Hà Nội101/12/2017TP. Hà Nội
84Nhân viên Kỹ thuật Bảo hành các thiết bị CNTT - Hà Nội129/11/2017TP. Hà Nội
85Nhân viên Lái xe - Hà Nội (FSC.LX)129/11/2017TP. Hà Nội
86Nhân viên Giao nhận hàng127/11/2017TP. Hà Nội
87Nhân viên Hỗ trợ xử lý đơn hàng124/11/2017TP. Hà Nội
88Nhân viên Quản trị mạng - Vĩnh Phúc123/11/2017Vĩnh Phúc
89Cộng tác viên Kế toán Ngân hàng120/11/2017TP. Hà Nội
90Nhân viên IT Helpdesk - Hà Nội (FSC.Helpdesk)107/11/2017TP. Hà Nội

 1 2 3 4 5 6 7 8 9