Từ khóa: Ngành nghề: Địa điểm:
STTVị trí tuyển dụngSố lượngNgày đăng tuyểnNơi làm việcHết hạn
76[HCM] Nhân viên giao nhận hàng501/04/2018TP. Hồ Chí Minh
77[HCM] Nhân viên kinh doanh dự án sản phẩm CNTT201/04/2018TP. Hồ Chí Minh
78[HCM] Nhân viên kinh doanh sản phẩm Dell401/04/2018TP. Hồ Chí Minh
79[HCM] NV Quản lý sản phẩm101/04/2018TP. Hồ Chí Minh
80[HCM] Thư ký kinh doanh101/04/2018TP. Hồ Chí Minh
81[HCM] Nhân viên kinh doanh các sản phẩm CNTT (Fresher)526/03/2018TP. Hồ Chí Minh
82[HCM] Tuyển Sinh viên thực tập khối Kinh tế1026/03/2018TP. Hồ Chí Minh
83Nhân viên IT Helpdesk - Hà Nam (FSC.ITHNam)123/03/2018Hà Nam
84Nhân viên Quản trị mạng - Hà Nam (FSC.ITHNam 2)123/03/2018Hà Nam
85Nhân viên Kinh doanh phân phối điện thoại FPT122/03/2018TP. Hà Nội
86Nhân viên IT Helpdesk qua Hotline (IT.Hotline)113/03/2018TP. Hà Nội
87Học việc Kỹ thuật sửa chữa CNTT - Hải Phòng112/03/2018TP. Hải Phòng
88Thực tập sinh Phòng Nhân sự (FTG.HR)112/03/2018TP. Hà Nội
89Nhân viên Chăm sóc Khách Hàng qua Hotline (FSC.Tele)109/03/2018TP. Hà Nội
90Nhân viên kinh doanh dự án sản phẩm CNTT (KD.CNTT)109/03/2018TP. Hà Nội

 1 2 3 4 5 6 7 8 9