Từ khóa: Ngành nghề: Địa điểm:
STTVị trí tuyển dụngSố lượngNgày đăng tuyểnNơi làm việcHết hạn
1NV Kỹ thuật sửa chữa tấm màn hình126/05/2017TP. Hà Nội
2NV Kỹ thuật sửa chữa bản mạch màn hình225/05/2017TP. Hà Nội
3Chuyên viên Quản lý sản phẩm124/05/2017TP. Hà Nội
4Nhân viên Truyền thông - Marketing121/05/2017TP. Hà Nội
5Nhân viên Kinh doanh Phân phối sản phẩm CNTT (Hà Nội & Thanh Hóa)110/05/2017TP. Hà Nội
6Nhân viên Vận chuyển110/05/2017TP. Hà Nội
7Nhân viên Kỹ thuật Bảo hành thiết bị CNTT105/05/2017TP. Hà Nội
8Nhân viên Marketing - Hà Nội105/05/2017TP. Hà Nội
9Nhân viên Giao nhận tại quầy104/05/2017TP. Hà Nội
10Nhân viên Kỹ thuật màn hình127/04/2017TP. Hà Nội
11Giao dịch viên (SL: 02) - Hà Nội227/04/2017TP. Hà Nội
12Nhân viên IT hệ thống - Hà Nội427/04/2017TP. Hà Nội
13Nhân viên IT hệ thống - Vĩnh Phúc127/04/2017Vĩnh Phúc
14Nhân viên kinh doanh dịch vụ tin học - Hà Nội327/04/2017TP. Hà Nội
15Quản lý dự án xưởng sửa chữa Dell - Hà Nội125/04/2017TP. Hà Nội

 1 2 3 4 5 6