Từ khóa: Ngành nghề: Địa điểm:
STTVị trí tuyển dụngSố lượngNgày đăng tuyểnNơi làm việcHết hạn
1[HN] Nhân viên kinh doanh phân phối các sản phẩm ổ cứng Seagate117/07/2019TP. Hà Nội
2[HN] Nhân viên Kỹ thuật sửa chữa màn hình115/07/2019TP. Hà Nội
3[Hải Phòng] Nhân viên IT bảo hành thiết bị CNTT103/07/2019TP. Hà Nội
4[HD] Nhân viên kinh doanh dịch vụ tin học Hải Dương103/07/2019Hải Dương
5[HN] CTV Quản lý sản phẩm103/07/2019TP. Hà Nội
6[HN] CTV Thư ký kinh doanh103/07/2019TP. Hà Nội
7[HN] Lập trình viên503/07/2019TP. Hà Nội
8[HN] Nhân viên Chăm sóc khách hàng103/07/2019TP. Hà Nội
9[HN] Nhân viên IT Helpdesk103/07/2019TP. Hà Nội
10[HN] Nhân viên Kiểm soát sản phẩm103/07/2019TP. Hà Nội
11[HN] Nhân viên kinh doanh Dự án sản phẩm CNTT (Dell, HP, Cisco,...)103/07/2019TP. Hà Nội
12[HN]Nhân viên kinh doanh phân phối sản phẩm Gaming103/07/2019TP. Hà Nội
13[HN]Nhân viên kinh doanh trực tuyến103/07/2019TP. Hà Nội
14[HN]Nhân viên lễ tân bảo hành103/07/2019TP. Hà Nội
15[HN] - Thư kí hỗ trợ kinh doanh129/05/2019TP. Hà Nội

 1 2 3 4 5 6