Từ khóa: Ngành nghề: Địa điểm:
STTVị trí tuyển dụngSố lượngNgày đăng tuyểnNơi làm việcHết hạn
1[HN] Nhân viên Quản lý Sản phẩm (PM)215/06/2018TP. Hà Nội
2[HCM] Nhân viên kế toán hàng hóa313/06/2018TP. Hồ Chí Minh
3[HCM] Nhân viên Marketing113/06/2018TP. Hồ Chí Minh
4[HCM] Nhân viên Quản lý sản phẩm213/06/2018TP. Hồ Chí Minh
5Cộng tác viên Kế toán - Hà Nội108/06/2018TP. Hà Nội
6[HN] Nhân viên Giao nhận hàng107/06/2018TP. Hà Nội
7Thực tập sinh Truyền thông Marketing105/06/2018TP. Hà Nội
8[HCM] Nhân viên đặt hàng130/05/2018TP. Hồ Chí Minh
9[HCM] NV kinh doanh các sản phẩm CNTT (Fresher)230/05/2018TP. Hồ Chí Minh
10[HCM] NV kinh doanh Điện thoại Nokia130/05/2018TP. Hồ Chí Minh
11[HCM] NV kinh doanh dự án sản phẩm CNTT130/05/2018TP. Hồ Chí Minh
12[HCM} Nhân viên kinh doanh sản phẩm HP130/05/2018TP. Hồ Chí Minh
13[HN] Nhân viên Marketing125/05/2018TP. Hà Nội
14Nhân viên kỹ thuật sửa chữa các sản phẩm CNTT (FSC.HP)129/05/2018TP. Hải Phòng
15[HCM] Cán bộ vận tải114/05/2018TP. Hồ Chí Minh

 1 2 3 4 5 6