Từ khóa: Ngành nghề: Địa điểm:
STTVị trí tuyển dụngSố lượngNgày đăng tuyểnNơi làm việcHết hạn
1Nhân viên Kinh doanh dự án - sản phẩm Lenovo121/07/2017TP. Hà Nội
2Nhân viên kĩ thuật sửa chữa điện thoại di động218/07/2017TP. Hà Nội
3Nhân viên Tổng hợp báo cáo với hãng (BA)118/07/2017TP. Hà Nội
4Thực tập sinh phòng Marketing118/07/2017TP. Hà Nội
5Cộng tác viên Telesale sản phẩm Microsoft110/07/2017TP. Hà Nội
6NV giao nhận hàng HCM305/07/2017TP. Hồ Chí Minh
7NV kiểm tra hàng HCM105/07/2017TP. Hồ Chí Minh
8Nhân viên kinh doanh Online229/06/2017TP. Hà Nội
9Nhân viên kinh doanh điện thoại di động FPT228/06/2017TP. Hà Nội
10Nhân viên Kỹ thuật màn hình128/06/2017TP. Hà Nội
11NV Kỹ thuật sửa chữa bản mạch màn hình228/06/2017TP. Hà Nội
12NV Kỹ thuật sửa chữa tấm màn hình128/06/2017TP. Hà Nội
13Nhân viên chăm sóc khách hàng HN227/06/2017TP. Hà Nội
14Nhân viên kiểm tra hàng126/06/2017TP. Hà Nội
15Nhân viên lái xe HN126/06/2017TP. Hà Nội

 1 2 3 4 5 6